هر تولید کننده اینورتر دارای شرایط خاصی برای بازرسی، آزمایش، خدمات و ارائه اسناد مربوط به تعهدات گارانتی می‌باشد. ️️الزامات معمول برای بازرسی‌های اینورتر خورشیدی که بر اثر گارانتی سازنده باید ارائه شود، شامل موارد زیر است: ️ثبت تمام ولتاژ‌ها و مقادیر تولید شده از نمایشگر دستگاه HMI ️ثبت آخرین خطای سیستم ️تمیز کردن فیلتر‌ها […]

هر تولید کننده اینورتر دارای شرایط خاصی برای بازرسی، آزمایش، خدمات و ارائه اسناد مربوط به تعهدات گارانتی می‌باشد.

️️الزامات معمول برای بازرسی‌های اینورتر خورشیدی که بر اثر گارانتی سازنده باید ارائه شود، شامل موارد زیر است:

️ثبت تمام ولتاژ‌ها و مقادیر تولید شده از نمایشگر دستگاه HMI
️ثبت آخرین خطای سیستم
️تمیز کردن فیلتر‌ها
️تمیز کردن داخل اطاقک اینورتر
️تست کردن فن برای انجام عملیات مناسب
️چک کردن فیوز‌ها
️بررسی گشتاور در ترمینال‌ها
️بررسی محل‌های مهر و موم شده و واشر‌ها
️تایید وجود برچسب‌های هشدار دهنده در محل مناسب
️بررسی تغییر رنگ ایجاد شده بر اثر گرما بیش از حد
️بررسی یکپارچگی ارسترها
️بررسی تداوم اتصالات ارت سیستم و تجهیزات زمین
️بررسی اتصال مکانیکی اینورتر به دیوار یا زمین
️بررسی عملیات قطع ارتباط داخلی
️تأیید نصب نرم افزار فعلی اینورتر (در صورت مشکل با نصب کننده و یا سازنده تماس بگیرید.)

http://barghnews.com/files/fa/news/1397/11/29/74116_555.jpg

انرژی پاک
مرجع تخصصی انرژی پاک و تجدیدپذیر