سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اینکه مناطق مختلف اصفهان پاسخگوی مناسبی برای توربین های بادی نیست، اما ظرفیت خوبی در انرژی خورشیدی داریم، گفت: یکی از مشکلات ایجاد نیروگاه های خورشیدی اختصاص زمین به متقاضیان احداث این نیروگاه ها است.

محمدرضا نوحی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرمایه گذاری استان اصفهان بر انرژی های تجدیدپذیر برای تامین نیاز برقی خود، اظهار کرد: مطالعات و بررسی های بسیاری در مناطق مختلف استان اصفهان در بحث انرژی های بادی و پیش بینی بادسنجی انجام شده است، اما نتایج بررسی ها نشان داد که این مناطق پاسخگوی مناسبی برای نصب توربین های بادی در اصفهان هستند.

وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان نزدیک ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی نصب شده داریم، گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز، از چند سال قبل سرمایه گذاران تمایل کمی به احداث نیروگاه های خورشیدی داشتند، البته از اواخر سال گذشته درخواست ها برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان دوباره افزایش یافته است.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه اخیرا فاز نخست یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی در شهر مجلسی افتتاح شده است، افزود: از سوی دیگر مجوز احداث دو نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شرق اصفهان و همچنین یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی در کاشان داده شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ایجاد نیروگاه های خورشیدی اختصاص زمین به متقاضیان احداث این نیروگاه ها است، گفت: البته با کمک معاون اقتصادی استاندار اصفهان مقرر شد با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی سرعت تحویل زمین به متقاضیان احداث نیروگاه های خورشیدی سرعت گیرد.

انتهای پیام