قرارداد فاینانس (Project Finance) تأمین مالی بین المللی است که معمولا به شکل اعتبار خریدار و از طریق خطوط اعتباری عمومی اخذ می‌شود.

قرارداد فاینانس (Project Finance) تأمین مالی بین المللی است که معمولا به شکل اعتبار خریدار و از طریق خطوط اعتباری عمومی اخذ می‌شود.

شکل اخذ تسهیلات فاینانس معمولا به شکل اعتبار خریدار (Buyer’s Credit) و از طریق خطوط اعتباری عمومی توسط یک بانک عامل که بانک تجاری/ تخصصی محلی دارای روابط کارگزاری و امضاکننده خطوط اعتباری فاینانس است، انجام می‌پذیرد. بانک‌های عامل معمولا بانک‌های قدیمی با روابط کارگزاری بین المللی (از جمله شعب خارجی)، مجهز به تیم‌های مجرب در تأمین مالی خارجی و اجرای قرارداد‌های بانکی چندین ساله هستند.

هدف‌ها و کاربرد‌های تأمین منابع بین المللی

 • فعالیت‌های اقتصادی فراتر از ظرفیت‌ها و منابع محدود داخلی
  – تقاضای سرمایه گذاری به مراتب بیش از توان بالفعل داخلی
  – واردات فناوری و تجهیزات سرمایه‌ای از دیگر کشور‌ها با اعتبار صادراتی
  – توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید و صادرات با اجرای پروژه‌ها
 • توسعه عملیات بازرگانی خارجی با کمک منابع اعتباری خارجی
 • مدیریت منابع و مصارف ارزی فعلی و آتی
 • استفاده از نرخ بهره پایین‌تر بین المللی (توجه به شرایط و ریسکها)

  مزایای تأمین منابع بین المللی
  – ثبات اقتصادی سیاسی
  – روند مثبت شاخص‌ها
  – ریسک پایین و چشم انداز روشن
  – روابط و تعاملات بین المللی گسترده و تأثیرگذار
  – به تاریخ سپردن تحریم‌ها
  – فضای کسب و کار
  – زیرساختها، راهبرد‌ها و سیاست‌های مناسب اقتصادی

  جایگاه و کارکرد قرارداد فاینانس در بین سایر اسناد در شکل زیر نشان داده شده است.

 • 68191 321 - معرفی قرارداد فاینانس قراردادهای تجاری و جایگاه آن