با اتصال به شبکه برق سراسری پنجمین نیروگاه خورشیدی استان اصفهان به ظرفیت ۱ مگاوات واقع در شهرضا، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در این استان به ۱۶ مگاوات رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا): نیروگاه ۱ مگاواتی خورشیدی واقع در شهرک صنعتی خرم شهرضا در استان اصفهان که از طریق فرآیند قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی توسط شرکت فرسان صنعت سپاهان احداث گردیده است، در تاریخ ۹ مرداد ماه سالجاری (۹۸) به شبکه برق سراسری کشور پیوست.
این گزارش می‌افزاید: نیروگاه مذکور با حجم سرمایه گذاری ۶۵ میلیارد ریال از انتشار ۱۳۷۱ تن آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری کرده و به مقدار ۴۳۷ مترمکعب سالیانه در مصرف آب صرفه‌جویی به عمل آورده و هم‌چنین باعث کاهش مصرف سالیانه ۵۶۰ میلیون لیتر گاز طبیعی در فرآیند تولید برق کشور خواهد شد.
بر اساس این گزارش با اضافه شدن این نیروگاه به شش نیروگاه تجدیدپذیر دیگر استان اصفهان تاکنون ظرفیت تجمعی نیروگاه‌های مگاواتی تجدیدپذیر در این استان به ۱۶ مگاوات رسیده است.