سخنگوی صنعت برق گفت:­ قیمت برق برای ۱۵ درصد از مشترکان پر مصرف که بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می‌کنند برای مازاد مصرف از الگو، تعرفه انرژی خورشیدی یعنی حدود ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است. به گزارش ایران سبز، محمودرضا حقی فام ؛ ­ ­با […]

سخنگوی صنعت برق گفت:­ قیمت برق برای ۱۵ درصد از مشترکان پر مصرف که بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می‌کنند برای مازاد مصرف از الگو، تعرفه انرژی خورشیدی یعنی حدود ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایران سبز، محمودرضا حقی فام ؛ ­ ­با اشاره به اینکه ۸۵ درصد از مشترکان کمتر از الگو، برق مصرف می‌کنند، اما فقط ۱۵ درصد مشترکان برق بیش از الگو و یا دو برابر بیشتر از الگو، مصرف برق دارند افزود: مشترکانی که حدود دو برابر الگو، برق مصرف می‌کنند جریمه خواهند شد.
وی گفت: مشترکانی که بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می‌کنند برای مازاد مصرف از الگو، تعرفه انرژی خورشیدی یعنی حدود ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است.
سخنگوی توانیر گفت: مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف دارند پیشنهاد می‌کنیم از سلول‌های خورشیدی برای تامین برق خود استفاده کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با این نظام تعرفه‌ای جدید، مشترکان پرمصرف به سمت الگوی مصرف پیش روند تا نیاز سرمایه گذاری بیش از حد برای تامین برق نباشیم.
حقی فام تاکید کرد: هدف نظام تعرفه‌ای جدید برای مشترکان پر مصرف به هیچ وجه افزایش منابع مالی صنعت برق نیست بلکه برای اصلاح مصرف پرمصرفان در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: با این تعرفه جدید مشترکان کم مصرف نیز تشویق خواهند شد.
سخنگوی توانیر گفت: مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند اگر میزان مصرف برقشان در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ کمتر باشد تعرفه برق آن‌ها با تعرفه سال ۹۷ محاسبه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف خواسته عمومی مردم و مجلس شورای اسلامی از وزارت نیرو بوده است گفت: ​افزایش تعرفه برای ۱۵ درصد مشترکان پرمصرف در نظر گرفته شده است و ۸۵ درصد مصرف کنندگان که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند نگرانی از افزایش قیمت نداشته باشند.
سخنگوی توانیر اضافه کرد: مشترکان پرمصرف مشکلاتی به شبکه سراسری تحمیل می‌کنند که مشترکان کم مصرف نیز مجبور به تحمل آن هستند بنابراین برای این نوع مشترکان تعرفه‌هایی مطالعه دقیق اقتصادی در نظر گرفته شده است که امیدواریم در صورت تایید­­اجرایی شود.