در راستای برنامه ششم توسعه کشور هوشنگ فلاحتیان دستور انجام کلیه مطالعات لازم جهت اتصال به شبکه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر و اطلاع رسانی نتیجه در خواست را بدون دریافت وجه در ظرف حداکثر ۱۵ روز را صادر نمود. به گزارش برق نیوز، در راستای بهبود فرایند اداری مرتبط با احداث نیروگاه های مقیاس […]

در راستای برنامه ششم توسعه کشور هوشنگ فلاحتیان دستور انجام کلیه مطالعات لازم جهت اتصال به شبکه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر و اطلاع رسانی نتیجه در خواست را بدون دریافت وجه در ظرف حداکثر ۱۵ روز را صادر نمود.
به گزارش برق نیوز، در راستای بهبود فرایند اداری مرتبط با احداث نیروگاه های مقیاس کوچک و انرژی های تجدیدپذیر تا سقف ۲۵ مگاوات کلیه شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق موظف هستند پس از انجام مطالعات لازم در خصوص اتصال به شبکه نیروگاه های مذکور بدون در خواست وجه نتیجه را تا ۱۵ روز به سرمایه گذار اعلام نمایند.

همچنین این شرکت ها موظف هستند نقاطی را که احداث نیروگاه های مذکور سبب ارتقای کیفیت برق می شود را شناسایی و از طریق سایت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند.