بایگانی‌های فاينانس - پايگاه خبري انرژي پاک
معرفی قرارداد فاینانس قراردادهای تجاری و جایگاه آن ۱۳ آبان ۱۳۹۷

معرفی قرارداد فاینانس قراردادهای تجاری و جایگاه آن

قرارداد فاینانس (Project Finance) تأمین مالی بین المللی است که معمولا به شکل اعتبار خریدار و از طریق خطوط اعتباری عمومی اخذ می‌شود.